Objave

Priporočila za preprečevanje okužb COVID-19

PROJEKT SkillAi

Slika
Projekt SkillAi, v katerem sodelujejo slovenska, nizozemska in madžarska aikido organizaciji. Cilj projekta je razvoj novih metodologij z uporabo aikido načel in priprava online priročnika za pomoč trenerjem aikida s posebnim poudarkom na zagotavljanju orodij mladim za boj proti agresiji in nasilju. Z uporabo metode, ki temelji na netekmovalnih vrednotah aikida, razvijamo veščine in kompetence mladih, da bodo lahko učinkovito obvladovali različne vrste socialnih napadov. Aplikacija aikido načel vzporedno z obstoječimi metodami za reševanje konfliktov omogoča udeležencem, da rešijo konflikt na miren, neagresiven način. Na delavnicah mladi udeleženci z učenjem tehnik aikida razvijajo svoje zmožnosti, osebnostne ter socialne veščine ter krepijo lastno psihofizične zdravje.Do konca leta 2020 v  klubu Dokiai v Ljubljani organizirajo brezplačne treninge aikida s poudarkom na pridobivanju veščin za konstruktivno reševanje konfliktov. Posebni fokus namenjajo vrstniškemu nasilju (angl. bullyin…

Odpoved mednarodnega seminarja

Slika
Spoštovani člani,zaradi COVID-19 je mednarodni seminar med 19 in 20 septemberom odpovedan. Ker je zaradi trenutnih razmer izredno zahtevno napovedati sledeče dogodke vas bomo o njih sprotno obveščali.Želimo vam prijetne jesenske dni, Aikikai Zveze Slovenije

Zdravje in odgovornost

Slika
Spoštovane aikido-ke,
prišlo je poletje in vroči dnevi, ko se radi sprostimo in odmislimo vse težave. Dnevi, ko v hladnem jutru odtečemo jutranji tek in se v dolgih večerih zagledamo v oranžno sonce, ki zahaja za gorami. Dnevi, ko se regeneriramo in nabiramo novo energijo za prihajajoče izzive. Vsi smo si želeli, da nam bo poletje odgnalo virus COVID-19, vendar še zdaleč ni tako. Morda bomo postali le bolj odporni, saj skozi poletje ljudje zaužijemo večje količine sadja in zelenjave, prav tako pa je naša koža izpostavljena sončnim žarkom, kar nam viša vsebnost vitamina D, vendar gre tu zgolj za preventivo. Kot Aikidoke dobro vemo, da je zdravje in odgovornost do drugih na prvem mestu. Zato vas prosim, da ste pri izvajanju lastnih športnih aktivnosti in aktivnostih, ki jih izvajate kot Aikido klubi, izredno previdni in da spoštujete pravila in smernice NIJZ. Prosim,   da tudi aktivno spremljate obvestila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
OBVESTILA Nacionalnega inštituta za javno …

Bokken trening 6.6. 2020

Slika
Spoštovani člani,
zaradi trenutnih razmer je državni seminar na Ptuju odpovedan. Vendar pa vas vabimo v soboto, 6.6. 2020, na Bokken trening, ki bo na prostem, na zelenici pred klubom Dokiai.
Trener: Saša Starovojtov, 5. dan Lokacija: Dokiai dojo, Dolenjska cesta 44, Ljubljana
Termin: 10-12h
V primeru slabega vremena trening odpade!
Ob izvedbi bomo upoštevali vsa pristojna navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, kiso objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Prosimo, da si navodila skrbno preberete in jih tudi upoštevate. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf

Odlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

Spoštovani, Vlada RS na svoji 42.dopisni seji, danes (15. maja 2020) sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnostiOdlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.
Odlok določa, da: Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov);Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših;Dovoljeno  je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena;Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.
Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navo…