Objave

Prikaz objav, dodanih na maj, 2020

Bokken trening 6.6. 2020

Slika
Spoštovani člani,
zaradi trenutnih razmer je državni seminar na Ptuju odpovedan. Vendar pa vas vabimo v soboto, 6.6. 2020, na Bokken trening, ki bo na prostem, na zelenici pred klubom Dokiai.
Trener: Saša Starovojtov, 5. dan Lokacija: Dokiai dojo, Dolenjska cesta 44, Ljubljana
Termin: 10-12h
V primeru slabega vremena trening odpade!
Ob izvedbi bomo upoštevali vsa pristojna navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, kiso objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Prosimo, da si navodila skrbno preberete in jih tudi upoštevate. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf

Odlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

Spoštovani, Vlada RS na svoji 42.dopisni seji, danes (15. maja 2020) sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnostiOdlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.
Odlok določa, da: Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov);Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših;Dovoljeno  je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena;Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.
Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navo…