Javni razglas - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu, 2. stopnja - Regionalni inštruktor aikida - 2015PRIREDITELJ:
Aikikai Slovenije, zveza aikido društev
KRAJ:
LJUBLJANA
TERMINI TEČAJA:
1.10.2015 – 1.12.2015
VODJA USPOSABLJANJA:
OSTOJIĆ Goran
VODJA TEČAJA:
Ostojič Goran
UDELEŽENCI:
Na tečaj bodo sprejeti vsi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Minimalno število udeležencev je 3.
POGOJI PRIJAVE:
 1. starost 21 let
 2. stopnja pasu 3 dan (Sandan)*
 3. 1 leto pedagoškega dela v aikidu
 4. Končana 5 stopnja izobrazbe (ali opravljeno izobraževanje za
 5. inštruktorja aikida - 1. stopnje)
 6. diploma Inštruktorja aikida (strokovni delavec 1)


* Stopnjo 3. dan v aikidu podeljujejo matične aikido organizacije.
Upoštevajo se vse diplome ali dokazila, ki jih izdajo aikido organizacije, ki
jih priznava ali odobrava Aikikai Fundacija (AIKIKAI FOUNDATION Aikido
World Headquarters), svetovni sedež aikida. Aikikai zveza Slovenije si
pridržuje pravico, da vsako diplomo pošlje v preverbo.
POTREBNA DOKAZILA:
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za pristop:
1. kopija osebnega dokumenta,
2. kopija dokazila o izobrazbi (končana vsaj V. stopnja izobrazbe) ali kopija Diplome Inštuktor aikida 1. stopnje
3. o 1 letnih pedagoških izkušnjah kot inštruktor potrdilo potrdi Aikikai zveza Slovenije (če kandidat ni član AIkikai Slovenije, prinese dokazilo svoje matične aikido organizacije)
4.    kopija Diplome Inštuktor aikida 1 stopnje
5.   kopija diplome  3.dan v aikidu
Vsa dokazila pošljite na elektronski naslov: tadej.pacnik@aikikai.si ali po pošti na Aikikai Slovenije, zveza aikido društev, Dolenjska cesta 19, 1000 Ljubljana
V obeh primerih obvezno pripišite:  Regionalni inštruktor aikida, za Tadej Pačnik.
- rok za dostavo potrdil je 1.9.2015!
POGOJI DOKONČANJA:
Pogoji za dokončanje:

 1. Pozitivna ocena na teoretičnem izpitu.
 2. Prisotnost na predavanjih in vajah 80%.
 3. Načrt dela doja za obdobje 1 leta (aikido vadba in organizacija doja)
 4. Opravljen praktični izpit priprava in vodenje vadbene enote, sestavljene iz aikidok do stopnje pasu 1. dan in opravljen refleksivni intervju
 5. Seminarska naloga*
 6. Kandidat mora usposabljanje zaključiti v dveh letih po vključitvi v program.
 7. Potrdilo o opravljenem učnem delu v doju (podpis inštruktorja nadzornika)
 8. Potrdilo o obisku inštruktorskih seminarjev (podpis vodje seminarja)

Praktični izpit in refleksivni intervju se opravljata pred tričlansko komisijo,
ki jo določi AiZS. Vsaj dva člana sta
inštruktorja Aikida višje stopnje. Za opravljen izpit mora kandidat zbrati
dve pozitivni mnenji. Komisija prav tako potrdi strokovnost načrta dela.

*Navodila za izdelavo in način preverjanja seminarske naloge določi
Aikikai zveza Slovenija. Kandidat prejme navodila in pravila ob vstopu v
usposabljanje.
PRIJAVE:
Izpolnjene prijavnice z ustreznimi dokazili pošljete po navadni pošti na Aikikai Slovenije, zveza aikido društev, Dolenjska cesta 19, 1000 Ljubljana,  ali po elektronski pošti na tadej.pacnik@aikikai.si.
PREDMETNIK IN PREDAVATELJI
 1. Pedagogika in adragogika v aikidu (10 ur) - Matjaž Žalig, univ. dipl. varstvoslovec
 2. Osnove zakonodaje na področju športa (5 ur) - Martin Hari, univ. dipl. pravnik
 3. Osnove računovodstva (5 ur)- Vida Krčmar, univ. dipl. ekonomiska
 4. Vaje - delo na lastnem tehničnem napredku (50 ur) - glej seznam inštruktorskih seminarjev
 5. Praksa (50 ur)- po dogovoru z panožno zvezo
ROK ZA PRIJAVO IN DOSTAVO DOKAZIL:
1.9.2015
PRIJAVNINA:
200€
NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA:
Cilj programa je usposobiti kandidata za načrtovanje, izvajanje in nadzor
procesa vadbe aikida (tudi učenja) in treniranja (tudi rekreativnega).
Namen usposabljanja je
usposobiti kandidata za samostojno načrtovanje in vodenje procesa
treninga v aikidu.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE:
Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 2 stopnje, z nazivom Regionalni inštruktor Aikida. Usposobljeni so za   samostojno učenje in trening športnikov vseh starostnih kategorij in
športnikov rekreativcev vseh starosti.

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

!DOPOVEDANO! 13. ZIMSKA AIKIDO ŠOLA V PLANICI 6.01.2022 - 9.01.2022

Google group Aikido Aikikai - Slovenija

Obisk Wilka Vriesmana Shihana 18.–19. februarja