Javni razglas - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu - Inštruktor aikida, 1. stopnja 2017


PRIREDITELJ:
Aikikai Slovenije, zveza aikido društev
KRAJ:
LJUBLJANA
TERMINI TEČAJA:
17.05.2017 – 30.06.2017
VODJA USPOSABLJANJA:
OSTOJIĆ Goran
VODJA TEČAJA:
Peter Fistrovič
UDELEŽENCI:
Na tečaj bodo sprejeti vsi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Minimalno število udeležencev je 6.
POGOJI PRIJAVE:
 1. starost 18 let
 2. stopnja 2.kyu
 3. Končana 4 stopnja izobrazbe (3 letna poklicna šola)


* Stopnjo 2. kyu v aikidu podeljujejo matične aikido organizacije.
Upoštevajo se vse diplome ali dokazila, ki jih izdajo aikido organizacije, ki
jih priznava ali odobrava Aikikai Fundacija (AIKIKAI FOUNDATION Aikido
World Headquarters), svetovni sedež aikida. Aikikai zveza Slovenije si
pridržuje pravico, da vsako diplomo pošlje v preverbo.
POTREBNA DOKAZILA:
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za pristop:
1. kopija osebnega dokumenta,
2. kopija dokazila o izobrazbi (končana vsaj IV. stopnja izobrazbe)
3. kopija dokazila o pridobljenem rangu ali potrdilo matične aikido organizacije
Vsa dokazila skupaj s prijavnico pošljite na elektronski naslov: tadej.pacnik@aikikai.si ali po pošti na Aikikai Slovenije, zveza aikido društev, Dolenjska cesta 19, 1000 Ljubljana

- rok za dostavo potrdil je 13.5.2017!
POGOJI DOKONČANJA:
Pogoji za dokončanje:

 1. rang: 2. kyu ali višje
 2. Pozitivna ocena na teoretičnem izpitu.
 3. Prisotnost na predavanjih in vajah 80%.
 4. Opravljen praktični izpit priprava in vodenje vadbene enote, sestavljene iz aikidok do stopnje 4. kyu in opravljen refleksivni intervju.
 5. Potrdilo o opravljenem učnem delu v doju (podpis inštruktorja nadzornika)
 6. Potrdilo o obisku inštruktorskih seminarjev (podpis vodje seminarja)
 7. Kandidat mora usposabljanje zaključiti v enem letu po vključitvi v program

Praktični izpit in refleksivni intervju se opravljata pred tričlansko komisijo,
ki jo določi AiZS. Vsaj dva člana sta
inštruktorja Aikida višje stopnje. Za opravljen izpit mora kandidat zbrati
dve pozitivni mnenji.

*Stopnjo 2.kyu v aikidu podeljujejo matične aikido organizacije.
Upoštevajo se vse diplome ali dokazila, ki jih izdajo aikido organizacije, ki
jih priznava ali odobrava Aikikai Fundacija (AIKIKAI FOUNDATION Aikido
World Headquarters), svetovni sedež aikida. Aikikai zveza Slovenije si
pridržuje pravico, da vsako diplomo pošlje v preverbo.
PRIJAVE:
Izpolnjene prijavnice z ustreznimi dokazili pošljete po navadni pošti na: “Aikikai Slovenije, zveza aikido društev, Dolenjska cesta 19, 1000 Ljubljana”,  ali po elektronski pošti na tadej.pacnik@aikikai.si.
ROK ZA PRIJAVO IN DOSTAVO DOKAZIL:
13.5.2016
PRIJAVNINA:
200€, rok plačila (17.5.2017)
PREDMETNIK IN PREDAVATELJI
 1. Osnove teorije in metodike športnega treniranja (6 ur) -  Matjaž Končina
 2. Osnove pedagogike v športu (8 ur) - mag. Jernej Sever
 3. Osnove psihologije v športu (5 ur) - dr. Tanja Kajtna
 4. Prva pomoč in športna medicina (5 ur) - Sebastijan Jeršinovič, dr. med.
 5. Menedžment v športu (5 ur) - Peter Fistrovič
 6. Vaje - delo na lastnem tehničnem napredku (20 ur) - glej seznam inštruktorskih seminarjev
 7. Praksa - učenje v doju (16 ur) - po dogovoru
NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA:
Cilj programa je usposobiti kandidata za načrtovanje, izvajanje in nadzor
procesa vadbe aikida (tudi učenja) in treniranja (tudi rekreativnega).

Smotri usposabljanja:

 • usposobiti kandidata za vodenje posameznih vadbenih enot v programu aikida na ravni doja, po programu, ki ga mu pripravi strokovni sodelavec višje stopnje,
 • usposobiti kandidata za opravljanje manjših organizacijskih del na ravni doja

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:
Udeleženci si bodo po vseh opravljenih obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 1 stopnje, z nazivom Inštruktor aikida.

Inštruktor aikida je usposobljen da:
 • sodeluje kot pomočnik strokovnih delavcev višjih stopenj
 • pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopnje usposobljenosti odgovarja za vadbo, to je učenje in treniranjePriljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

!ODPOVEDANO! 13. ZIMSKA AIKIDO ŠOLA V PLANICI 6.01.2022 - 9.01.2022

Obisk Wilka Vriesmana Shihana 18.–19. februarja

Google group Aikido Aikikai - Slovenija