Objave

Prikaz objav, dodanih na maj, 2020

Bokken trening 6.6. 2020

Slika
Spoštovani člani, zaradi trenutnih razmer je državni seminar na Ptuju odpovedan. Vendar pa vas vabimo v soboto, 6. 6. 2020 , na Bokken trening , ki bo na prostem, na zelenici pred klubom Dokiai. Trener: Saša Starovojtov, 5. dan Lokacija: Dokiai dojo, Dolenjska cesta 44, Ljubljana Termin: 10-12h V primeru slabega vremena trening odpade! Ob izvedbi bomo upoštevali vsa pristojna navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, kiso objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Prosimo, da si navodila skrbno preberete in jih tudi upoštevate. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf

Odlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

Spoštovani, Vlada RS na svoji 42.dopisni seji, danes (15. maja 2020) sprejela  Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti .  Odlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti  z 18. majem 2020 . Odlok določa, da: Proces športne vadbe se lahko  izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov); Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših; Dovoljeno  je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena; Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez. Pri izvajanju športnih akt