PROJEKT SkillAi

 


Projekt SkillAi, v katerem sodelujejo slovenska, nizozemska in madžarska aikido organizaciji. Cilj projekta je razvoj novih metodologij z uporabo aikido načel in priprava online priročnika za pomoč trenerjem aikida s posebnim poudarkom na zagotavljanju orodij mladim za boj proti agresiji in nasilju. 

Z uporabo metode, ki temelji na netekmovalnih vrednotah aikida, razvijamo veščine in kompetence mladih, da bodo lahko učinkovito obvladovali različne vrste socialnih napadov. Aplikacija aikido načel vzporedno z obstoječimi metodami za reševanje konfliktov omogoča udeležencem, da rešijo konflikt na miren, neagresiven način. Na delavnicah mladi udeleženci z učenjem tehnik aikida razvijajo svoje zmožnosti, osebnostne ter socialne veščine ter krepijo lastno psihofizične zdravje.

Do konca leta 2020 v  klubu Dokiai v Ljubljani organizirajo brezplačne treninge aikida s poudarkom na pridobivanju veščin za konstruktivno reševanje konfliktov. Posebni fokus namenjajo vrstniškemu nasilju (angl. bullying). Na delavnicah obravnavajo in izražajo vsakdanje konfliktne situacije mladih ter načine, kako se k reševanju konfliktov pristopi konstruktivno.

Otrokom, starim od 11 do 15 let, omogočajo brezplačni trening 1-krat tedensko. 

RTV prispevek o projektu SkillAi:Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Google group Aikido Aikikai - Slovenija

Državni seminar 20.6.2021 ob 10 uri