Objave

Prikaz objav, dodanih na maj, 2021

Novo sproščanje omejitev pri izvajanje športnih programov

Pozdravljeni , Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji dne, 12.5.2021 sprejela  Odlok o začasnih omejitvah priizvajanju športnih programov ter druge odloke, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športnedejavnosti. Izvajanje   športno   rekreativne   dejavnost   Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost (ena na ena) teršportna vadba (samostojna ali strokovno vodena) v vadbenih skupinah do največ 50 vadečih. Strokovnidelavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnihoblikah in za vse starostne skupine. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjihpovršinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih. Pri izvajanju dinamične športne vadbepredlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbenepovršine na posameznika. Ne glede na to, da Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih ne predpisujemi