Novo sproščanje omejitev pri izvajanje športnih programov

Pozdravljeni,


Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji dne, 12.5.2021 sprejela  Odlok o začasnih omejitvah priizvajanju športnih programov ter druge odloke, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športnedejavnosti.


Izvajanje športno rekreativne dejavnost

 

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost (ena na ena) teršportna vadba (samostojna ali strokovno vodena) v vadbenih skupinah do največ 50 vadečih. Strokovnidelavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnihoblikah in za vse starostne skupine. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjihpovršinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih. Pri izvajanju dinamične športne vadbepredlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbenepovršine na posameznika. Ne glede na to, da Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih ne predpisujeminimalne medosebne razdalje med izvajanjem športne vadbe, pa so še vedno v veljavi priporočila NIJZ zapodročje športa, ki naslavljajo tudi vprašanje izvajanja kontaktne športne vadbe. Skladno s priporočili NIJZ seodsvetuje izvajanje kontaktne športne dejavnosti oz. se priporoča minimalna razdalja med vadečimi vsaj 2 metra v zaprtih vadbenih prostorih. Izvajanje kontaktne športne vadbe tako ni prepovedano ampak seodsvetuje. Udeleženci športno rekreativne vadbe se ne rabijo testirati. Strokovni delavcivšportu (trenerjioziroma izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na virusSARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).

 

Vir:

https://datoteke.si/index.php/s/HKwMWXTgL3Qnry7#pdfviewer

https://datoteke.si/index.php/s/HKwMWXTgL3Qnry7#pdfviewer

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

!DOPOVEDANO! 13. ZIMSKA AIKIDO ŠOLA V PLANICI 6.01.2022 - 9.01.2022

Google group Aikido Aikikai - Slovenija

Obisk Wilka Vriesmana Shihana 18.–19. februarja