Aikikai Slovenije

Zveza Aikido društev

Izboljšaj sebe - izboljšaj svet

Aikikai Slovenije, zveza Aikido društev, je krovna Aikido organizacija Slovenije.

Ponuja formalno ogrodje za razvoj Aikida na vseh ravneh, na osebni, društveni in državni.

Aikikai Slovenije je edina Aikido organizacija v Sloveniji, ki je uradno priznana s strani Aikikai foundacije - svetovnega sedeža Aikida.

Kot člani Mednarodne Aikido zveze (IAF), člani Europske Aikido zveze (EAF) in člani Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) smo mednarodni predstavniki Aikida za Slovenijo ter uradno priznani kot nacionalna panožna zveza.

Naloge zveze

Aikikai zveza pomaga Aikido skupnosti vzdrževati tehnične ravni in predstavljati Aikido na nacionalni ravni.

  • standardiziranje Aikida kot športne panoge

  • strokovna izobrazba trenerjev

  • točkovanje, pridobitev mednarodno priznanih certifikatov rangiranja

  • izkaznica zveze po mednarodnih standardih

Širjenje in podpiranje Aikida v Sloveniji

  • Organizacija nacionalnih in mednarodnih Aikido seminarjev

  • Postavljanje Aikida kot idealne netekmovalne športno–rekreativne veščine, primerne za vse starostne skupine

  • Aikido kot izbirni (netekmovalni) predmet v okviru programa za športno vzgojo na univerzah in srednjih šolah

Sledenje ustanoviteljevi obliki Aikida

  • Povzbujamo in omogočamo trenerjem in vsem članom obisk mednarodnih Aikido seminarjev.

  • Vzdržujemo temeljna pravila učenja in ocenjevanja, ki veljajo povsod po svetu.

  • Poučujemo Aikido po načelih ustanovitelja O-Senseja, ki jo vzdržuje Hombu dojo, Tokijo.

Etični kodeks

Aikikai Zveza Slovenije sledi etičnemu kodeksu delovanja v športu skladu z OKS-ZŠZ. Etični kodeks lahko najdete na sledeči povezavi.

V kolikor ste zasledili nepravilnosti ali zlorabo v naši organizaciji, lahko oddate anonomno prijavo na portalu Žvižgalka.